Variabilní hypotéka 

Po splnění podmínek se klientovi nastaví na jeho běžném účtu úvěrový rámec, který může v podstatě  čerpat stejně jako kontokorentní úvěr. To znamená, libovolně ho čerpat, snižovat vyčerpanou částku, čerpat opakovaně apod.. Doba po kterou je nastaven úvěrový rámec, je ve smlouvě označena jako doba čerpání (max. 10 let). Po tuto dobu klient splácí pouze úroky z aktuálně vyčerpané částky. Po ukončení čerpání následuje anuitní splácení vyčerpaného úvěrového rámce (max. 10 let). To znamená, že úvěrový rámec je nastaven např. na 1 000 000,-  Kč, ve chvíli ukončení čerpání je aktuálně vyčerpáno 300 000,- Kč. Tato částka je rozložena na anuitní splátky po dobu 10 let. Produkt je určen pro klienty kteří, chtějí mít na svém účtu pohotovou rezervu peněz.

Účelová varianta — úvěr k zajištění vlastního bydlení, tj: koupě, vypořádání majetkových poměrů, výstavba, rekonstrukce, refinancování úvěru nebo půjčka na výše uvedený účel, úhrada za převod členských práv (spotřebitelská hypotéka), úhrada členského podílu (spotřebitelská hypotéka), kombinace výše uvedených účelů (pokud kombinace obsahuje jeden z posledních dvou účelů, je úvěr považován za spotřebitelskou hypotéku). V případě, že klient čerpal účelový úvěr, mění se tento na neúčelový v okamžiku prvního využití limitu úvěru na jiný než sjednaný účel.

► Max. do 75% zastavené nemovitosti

Neúčelová varianta

► Max. do 50% zastavené nemovitosti

Zajištění

Nemovitosti určené k bydlení či individuální rekreaci: bytová jednotka, rodinný dům, bytový / obytný dům, rekreační objekt pro individuální rekreaci, vedlejší stavby pokud tvoří s nemovitostí funkční celek (garáže i samostatně stojící v rámci funkčního celku)

Zastavovaná nemovitost musí být ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví alespoň:

1 žadatele (postačuje, pokud by byl vlastník vedlejším žadatelem) nebo osoby blízké žadatele (rodiče, sourozenci, prarodiče, děti - tento údaj se uvádí do žádosti o úvěr )

Nemovitost ve vlastnictví právnické osoby není akceptovatelná, právnická osoba nemůže být žadatelem úvěr.

Výše úvěru od 300 000,- do 5 000 000,- Kč

Dluhová služba max. 50%