Pár rad 

1. Prověřte si finančního poradce, nebo společnost, zda má živnostenský list vázané živnosti  „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.“

Rejstřík živnostenského podnikání 

Obchodní rejstřík

„Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců“  finančního poradce neopravňuje k výše uvedené živnosti a neoprávněně podniká.

 

2. Při konsolidaci buďte obezřetní. Vaše „mateřská“ banka Vám sice umožní konsolidaci a snížení splátek, ale zároveň Vás nahlásí na registr CBCB a ačkoliv nic nedlužíte, jste vedeni jako dlužník.

3. Zajímejte se o úrokovou sazbu většinou se jedná o měsíční úrok. To znamená, že měsíční sazba 1,2% p.m. nebo 3% p.a. mohou být ve skutečnosti i 120%  RPSN (roční procentní sazba nákladů).

4. Zajímejte se o poplatky a hlavně, kolik a kdy zaplatíte za uzavření smlouvy. Požaduje—li někdo poplatek předem s tím, že peníze budou převedeny do pěti dnů POZOR.

5. Zkontrolujte, zda výše půjčky ve smlouvě je shodná s půjčkou.

6. Zkontrolujte smluvní pokuty (za neuzavření životní pojistky, pojištění nemovitosti atd.).

7. Zkontrolujte smluvní pokutu za opožděnou splátku (může být i 10% z celkové částky za každý den prodlení !!!).

8. Zkontrolujte, zda smlouva neobsahuje rozhodčí doložku, kdy rozhodce stanoví věřitel. Pokud ano, uvědomte si, že jste vůči věřiteli právně zcela bezbranní a případný soud rozhodne na základě rozhodčí doložky. Rozhodce, který se podepíše pod rozhodčí doložku nemusí mít právní vzdělání a může to být kdokoliv.

Pokud máte pochybnost, nepodepisujte a hlavně ne zástavní smlouvy vaší nemovitosti !

záznam v registrech

zjistit na kterých registrech a podle toho volit finanční ústav, případně uhradit dluh a požádat opětovně. Pokud je v registrech jeden z manželů, rozdělit SJM a požádat opakovaně

kontokorentní a debetní karty

okamžitě zrušit, finanční ústav je započítává jako vyčerpané a tím Vám vyskočí splátky. Splátka se počítá takto: úvěrový rámec / 12 = splátka. V praxi to znamená, že máte kontokorent ve výši 60 000,- Kč se splátkou 1 500,- Kč/měsíčně. Banka ovšem počítá takto 60000/12=5000

zamítnuta žádost bez udání důvodu

duplicita žádostí je výsledkem „snaživého“ finančního poradce, nebo toho, že jste oslovili více poradců a každý podal žádost do jiné banky. Úvěrový pracovník musí podané žádosti počítat jako realizované a zamítne Vás pro nedostatečnou bonitu. V praxi to znamená, že podáte žádost na 1 mil. Kč u 3 bank. Banka tedy počítá s celkovým úvěrem ve výši 3 mil. Kč. Tímto ovšem vznikne neřešitelný problém. Pokud máte v posledních 12 ti měsících zamítnuté tři žádosti, systém další žádosti automaticky zamítá.

exekuce na nemovitost

dle novely exekučního řádu z 11/2009 lze se souhlasem exekutora nemovitost prodat, například v rámci vypořádání SJM, nebo úvěrovat americkou (hotovostní) hypotékou. V tomto případě banka poukáže finanční prostředky na tzv. "vázaný účet", který je uvolněn při předložení LV bez břemen.

kupujete nemovitost na hypotéku

uzavřete si smlouvu o stavebním spoření. Máte připravenou variantu pro případ, že Vám banka změní po fixačním období úrokovou sazbu. Je splněna jedna z podmínek pro úvěr ze stavebního spoření (založené minimálně 2 roky, jinak je Vám poskytnut mezi úvěr). Pokud budete spořit, bude Vám připsána i státní podpora.

pojištění pro případ ztráty zaměstnání nebo nemoci

buďte obezřetní, většinou se jedná pouze o odklad splátek.

žádali jste o úvěr ze stavebního spoření, ale požadují ručitele nebo zástavu nemovitosti

použijte kombinaci více úvěrů ze stavebního spoření. Například bez nemovitosti a ručitele u nové smlouvy — Liška 100.000,- Kč, Buřinka — 800.000,- atd.. Takto lze úvěrovat až 1.500.000,- Kč. Nesmíte ovšem zapomenout na dluhovou službu.

vysoká dluhová služba

pouze jste se informovali v bance na možnosti úvěru ve výši 1mil. Kč a bankéř učinil dotaz na registry s tím, že jste žadatelé. Tento dotaz nezrušil a v další bance na Vás již pohlíží, jako by jste žádali o 2mil. Kč a Vaši žádost zamítnou. Tento jev je bohužel častý, první bankéř si Vás "pojistil", aby jste ho opětovně navštívili.