Klasická hypotéka 

Klasické hypotéky jsou určeny pro zajištění vlastního bydlení. Finanční prostředky jsou převáděny na účet prodávajícího bezhotovostním převodem na základě „Kupní smlouvy“ a „Návrhu na vklad zástavního práva“. Výše hypotečního úvěru je do 80% odhadu zastavované nemovitosti, to znamená, že žadatel musí prokázat 20% vlastních prostředků (100% hypotéku lze poskytnout pouze při splnění podmínek banky). Vlastní prostředky lze doplnit hotovostní půjčkou, nebo překlenovacím úvěrem stavebního spoření. Úroková sazba od 3% p.a. splatnost až 40 let, maximálně do 70 let žadatele.

 

Částku ve výši 20 % účelového úvěru lze v rámci jedné úvěrové smlouvy poskytnout neúčelově až od 1 880 000,- Kč výše  úvěru.

 

Úvěr k zajištění vlastního bydlení

► Koupě

► Vypořádání majetkových poměrů

► Výstavba a rekonstrukce

► Refinancování úvěru či půjčky na výše uvedený účel

► Úhrada za převod členských práv (spotřebitelská hypotéka)

► Úhrada členského podílu (spotřebitelská hypotéka)

► Kombinace výše uvedených účelů (pokud kombinace obsahuje jeden z posledních dvou účelů, je úvěr považován za spotřebitelskou hypotéku)

 

Investice do nemovitostí k bydlení určených k pronajímání podle § 9 Zákona o dani z příjmu

► Koupě

► Vypořádání majetkových poměrů

► Výstavba (jen objekty do maximálního počtu 3 bytů)

► Rekonstrukce

► Refinancování úvěru či půjčky na výše uvedený účel

► Kombinace výše uvedených účelů

 

Objekty bydlení či rekreace

► Bytová jednotka

► Ateliér

► Rodinný dům

► Bytový / obytný dům

► Rekreační objekt pro individuální rekreaci

► Pozemek stavební - samostatný pozemek pouze do 5000  m2 (větší pozemky banka nefinancuje)

► Pozemek jiný – pokud souvisí s dosavadními pozemky klienta

► Vedlejší stavby pokud tvoří s nemovitostí funkční celek (garáže i samostatně stojící v rámci funkčního celku)

 

Žadatel

► Fyzická osoba - občan České republiky

► Fyzická osoba - občan EU s povolením k přechodnému pobytu delšímu než 3 měsíce, k dlouhodobému nebo trvalému pobytu (od 1.5.2009 se povolení k pobytu nevyžaduje)

► Fyzická osoba - cizinec z nečlenského státu EU s povolením k trvalému pobytu v ČR nebo osoba, která má dle devizového zákona právo nabývat nemovitosti na území ČR

► Právnická osoba - spol. s r.o. vzniklá a fungující podle českých zákonů (pouze v kombinaci s fyzickou osobou – cizincem pro úvěr typu EXPAT)

► Manžel/ka občana ČR nebo žadatele splňujícího výše uvedené podmínky nemusí splňovat podmínku pobytu.

 

Zajištění

► Objekt úvěru = nemovitosti určené k bydlení či individuální rekreaci i nedokončené, jen pokud budou realizací úvěru dokončeny

► Jiná nemovitost určená k bydlení či individuální rekreaci, dokončená